Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

23.04.2021 08.02

Melding frå beredskapsleiinga i Kinn

Melding frå beredskapsleiinga i Kinn

Klikk for stort bileteBeredskapsleiinga kom i dag (onsdag) med nye føringar for tilsette i organisasjonen.

Situasjon

I går kom styresmaktene med nye nasjonale tiltak (anbefalingar og forskriftsfesta reglar) som skal gjelde frå midnatt til torsdag 25. mars og inntil vidare. Det kjem ny vurdering innan 12. april.

Vi ber om at du som tilsett spesielt merkar deg dette:

 • Anbefaling om 2 meter avstand i staden for 1 meter. Dette gjeld ikkje skular og barnehagar som skal halde fram drifta på gult nivå i tråd med eigen smittevernrettleiar.
 • Anbefaling om munnbind der ein ikkje kan halde 2 meter avstand.
 • Anbefaling om å utsette alle reiser som ikkje er naudsynte (sjå unntak under).
 • Forskriftsfesta regel om forbod mot innandørs organiserte idretts- og fritidsaktivitetar for vaksne.
 • Forskriftsfesta regel om stenging av symjehallar (unntak for undervisning, rehabilitering og behandling).
 • Forskriftsfesta regel om heimekontor for alle tilsette der det er praktisk mogleg.
 • Forskriftsfesta regel om avlysing av alle planlagde arrangement (sjå reglar dersom arrangement ikkje kan avlysast).

Dette betyr at det vert innført heimekontor for alle med kontor i:

 • Rådhuset i Måløy, Gate 1 nr. 120
 • Rådhuset i Florø, Strandgata 30
 • Øklandbygget i Florø, Strandgata 38
 • Blomlia i Florø, Hans Blomgate 5
 • Samfunnshuset i Florø, Markegata 51
 • Strandgata 43 i Florø
 • Kommunale kontor i NAV, Florø og Måløy

Leiarar med personalansvar og som ikkje er lista ovanfor, kan innføre heimekontor for sine tilsette der det er praktisk mogeleg.

Sjølv om heimekontor vert innført skal vi ha operative tenester overfor publikum og brukarar.

Tenestetorga stenger men sentralbordet skal vere operativt som normalt og har utarbeidd eigen beredskapsplan for påska.

Havhesten i Florø stenger for vanleg besøkande.

Punktet om reiser i melding frå beredskapsleiinga i går 23. mars, vert erstatta av punktet om reiser som følgjer i denne meldinga.

Vi oppmodar deg om å elles halde deg oppdatert på dei nasjonale råda og reglane som til ei kvar tid gjeld. Under finn du den komplette lista over nye nasjonale anbefalingar og reglar som trer i kraft frå midnatt til torsdag 25. mars og gjeld inntil vidare (henta frå regjeringa.no):

"Nye anbefalinger

 • Én-meteren blir nå til to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til.
 • Vi anbefaler maks to gjester på besøk.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.
 • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.
 • Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.
 • Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.
 • Vi anbefaler at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes med disse unntakene:
  • Reiser til arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor.
  • Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer.
  • Reiser til hytte sammen med egen husstand.
 • Det er tidligere bestemt at det skal være digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler fra og med 6. april. Dette fremskyndes nå til 25. mars."
   

"Nye nasjonale forskriftsfestede regler

 • Det blir forbud mot skjenking av alkohol over hele landet.
 • Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.
 • Treningssentre skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent:
  • tilbud til de som er bosatt i kommunen.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent:
  • skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt.
 • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.
 • Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Dette trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 29. mars.
 • Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:
  • Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
  • Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
  • Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.
  • Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser."