Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

Ingen nye koronasmitta personar i Kinn det siste døgnet (oppdatert 4. desember 2020).

04.12.2020 08.05

Kommunedirektøren legg fram 2. tertialrapport 2020

Kommunedirektøren legg fram 2. tertialrapport 2020

Klikk for stort bileteTertialsrapporteringa syner korleis kommunen ligg an til å nå dei økonomiske og tenestemessige målsettingane i budsjettet. 

Gå til 2. tertialsrapport