Kinn Kommune

Hjortejakta 2022 - Tildeling av fellingsløyve

Hjortejakta 2022 - Tildeling av fellingsløyve

Fellingsløyva for hjortejakta i Kinn 2022 er klare. 

Fellingsløyve er registrert i Hjorteviltregisteret: 
https://hjorteviltregisteret.no/Statistikk/Hjort/Jaktstatistikk/Tildelte?Gruppering=0

Følgande dokument er sendt ut til valdansvarleg og til jaktfeltansvarleg:
22/38995 - Orientering om jakta 2022 til alle valdleiarar i Kinn kommune
22/37659 - Hjortejakta 2022 - tildeling av fellingsløyve i Kinn og godkjenning av planer