Kinn Kommune

Hjelp oss å få til brøyting og strøing på ein god måte - ikkje parker langs offentlege vegar!

Hjelp oss å få til brøyting og strøing på ein god måte - ikkje parker langs offentlege vegar!

Hjelp oss å få til brøyting og strøing på ein god måte - ikkje parker langs offentlege vegar! - Klikk for stort bileteFor at vintervedlikehald skal utførast forsvarleg og effektivt, oppfordrar vi flest mogleg til å ikkje parkere langs offentlege vegar. Parkerte bilar utgjer eit stort problem for brøytemannskapa og blir til hinder for utføring av nødvendig vedlikehald.