Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

Ingen nye koronasmitta personar i Kinn det siste døgnet (oppdatert 15. januar 2021).
15.01.2021 07.48

Formannskapet sitt vedtak til handlingsprogram og økonomiplan 2021-2024 på høyring

Formannskapet sitt vedtak til handlingsprogram og økonomiplan 2021-2024 på høyring

Klikk for stort bileteFormannskapet sitt vedtak til handlingsprogram og økonomiplan 2021-2024 er lagt ut på høyring. Du kan også gje uttale til budsjettframlegg. Fellesframlegg frå Høgre, Arbeidarpartiet og Venstre er lagt til 09.12.20. SP sitt framlegg lagt til 11.12.20. Raudt sitt framlegg lagt til 16.12.20.

Formannskapet sitt framlegg til handlingsprogram og økonomiplan 2021-2024 vart handsama i sak 101/20, og ligg no ute på høyring. Handlingsprogram og økonomiplan 2021-2024 skal til endeleg handsaming i kommunestyret 17. desember. Framlegget inneheld mellom anna betalingssatsar, avgifter og gebyr.

Budsjettframlegg frå FRP, MDG, SP, Raudt og fellesframlegg H, AP og V

Du kan gje høyringsuttale til alle budsjettframlegg:

Høyringsuttale

Send høyringsuttale til oss via elektronisk skjema. Frist for innspel er 16. desember 2020.