Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

Ingen nye koronasmitta personar i Kinn det siste døgnet (oppdatert 4. desember 2020).

04.12.2020 08.05

Formannskapet sitt vedtak til handlingsprogram og økonomiplan 2021-2024 på høyring

Formannskapet sitt vedtak til handlingsprogram og økonomiplan 2021-2024 på høyring

Klikk for stort bileteFormannskapet sitt vedtak til handlingsprogram og økonomiplan 2021-2024 er lagt ut på høyring. Du kan også gje uttale til FRP og MDG sine budsjettframlegg.

Formannskapet sitt framlegg til handlingsprogram og økonomiplan 2021-2024 vart handsama i sak 101/20, og ligg no ute på høyring. Handlingsprogram og økonomiplan 2021-2024 skal til endeleg handsaming i kommunestyret 17. desember. Framlegget inneheld mellom anna betalingssatsar, avgifter og gebyr.

Framlegg frå FRP og MDG

Du kan også gje høyringsuttale til FRP og MDG sine budsjettframlegg:

Høyringsuttale

Send høyringsuttale til oss via elektronisk skjema. Frist for innspel er 16. desember 2020.