Kinn Kommune

Koronavirus

Råd og informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge si nettside

Sjå lokal informasjon frå Kinn kommune

06.03.2020 12.44

Feil på faktura for kommunale avgifter i Florø-delen av Kinn

Feil på faktura for kommunale avgifter i Florø-delen av Kinn

Klikk for stort bileteNokre eigedomar i Florø har fått feil berekningsgrunnlag på faktura for kommunale avgifter.Nokre eigedomar i Florø har fått feil på kommunale gebyr. Feilen gjeld arealberekning av fleirmannsbustadar, og gebyr i høve til vatn og avløp.

Det er feil i grunnlaget (arealet) til fleirmannsbustader som har blitt bygd i Florø over ein viss periode. Dette skuldast feilføringar i fagsystem, som har ført til at samla areal har kome med på kvar bueining.

Alle dette gjeld vil få ny faktura. Har du spørsmål kan du sende e-post til marianne.kvalheim@kinn.kommune.no.