Kinn Kommune

Endring av parkeringsløysing ved Fugleskjærskaia

Endring av parkeringsløysing ved Fugleskjærskaia

Slik ser endring av parkeringsplassen ved Fugleskjærskaia ut fram til jul Florø Hamn KF Florø Hamn KF meldar om endring av parkeringsplassen ved Fugleskjærskaia, grunna gravearbeid for nytt vassrøyr til ny kollektivterminal. Endringa gjeld frå 23. november.

Parkeringsløysinga vil vare fram til jul, men den er naudsynt grunna gravearbeidet som vil pågå.