Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

16.07.2021 08.29

Ekstraordinært møte i formannskapet 13. juli

Ekstraordinært møte i formannskapet 13. juli

Klikk for stort bileteTysdag skal formannskapet handsame sak om kjøp av prestebustaden i Florø. Lenke til opptak frå møtet finn du i denne artikkelen, eller på kommuneTV.

Informasjon om møte og sakliste finn du her.

Følg møtet direkte via denne lenka (slå av kamera og mikrofon) - kopier lenka og lim inn i din nettlesar (Google Chrome er anbefalt):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTdlZDU1NWEtMWRiYy00MzU0LWIwNWQtNWEwMDRiMDBlMjYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221932ff7a-64ef-426f-a8cb-0698850f2b16%22%2c%22Oid%22%3a%22f39f19a4-069f-4002-bfea-2304af3fbf78%22%7d

Opptak frå møtet finn du her.