Kinn Kommune

Du kan no søke om redusert foreldrebetaling for SFO-plass

Du kan no søke om redusert foreldrebetaling for SFO-plass

Klikk for stort bileteFrå skuleåret 2020-2021 kan du søke redusert foreldrebetaling for SFOFrå 1. august 2020 kan du søke om redusert foreldrebetaling for SFO-plass. I år er søknadsfristen 1. oktober 2020.

For å søkje om redusert foreldrebetaling for SFO-plass nyttar du eiga elektronisk skjema. Du må levere dokumentasjon på at du oppfyller kriteria for redusert foreldrebetaling i skjemaet. 

Gå til skjema og meir informasjon om redusert foreldrebetaling for SFO.

Søknadar om lågare pris vert handsama heile året, men hovudsøknadsfrist vert sett til 1. juni kvart år. Vedtak om lågare pris vil gjelde for eitt skuleår. Du må søkje på nytt kvart år.

Søkjer du utanom hovudsøknadsfristen, vil vedtak gjelde frå månaden etter at søknaden er mottatt.