Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

16.07.2021 08.29

Byggsøk stenger - nye elektroniske søknadsløysingar

Byggsøk stenger - nye elektroniske søknadsløysingar

Klikk for stort bileteByggsøk stenger for mottak av nye søknader frå 01. oktober 2020, men ein kan allereie ta i bruk nye digitale søknadsløysingar

Kinn kommune tek sikte på å halde to informasjonsmøter rundt dette, eit i Måløy og eit i Florø, i slutten av august eller byrjinga av september 2020. Vi kjem tilbake med meir informasjon rundt dette.