Kinn Kommune

BDO si konsekvensutgreiing om deling av Kinn kommune er klar

BDO si konsekvensutgreiing om deling av Kinn kommune er klar

BDO si konsekvensutgreiing er no tilgjengelegRådgjevingsselskapet BDO si konsekvensutgreiing ved deling av Kinn kommune er no tilgjengeleg. 

Statsforvaltaren i Vestland ga rådgjevingsselskapet BDO oppdrag om å lage ei utgreiing av konsekvensar ved deling av Kinn kommune. BDO sitt oppdrag har vore å utgreie konsekvensar ved at Kinn kommune delast tilbake til dei to gamle kommunane Vågsøy (ekskl. Bryggja) og Flora.

Konsekvensutgreiing ved deling av Kinn kommune (PDF, 582 kB)

Vedlegg 1: Anslag sum frie inntekter for Vågsøy og Flora (ODS, 21 kB)

Vedlegg 2: Balanse (ODS, 15 kB)

Kva gjer Statsforvaltaren vidare?

I dag skal rapporten presenterast for Statsforvaltaren og administrasjon og politikarar i Kinn. Etter at rapporten er presentert, sender Statsforvaltaren eit brev til Kinn kommune om at kommunestyret får høve til å uttale seg før det blir gjort vedtak. Vestland fylkeskommune og nabokommunane (Stad, Bremanger, Sunnfjord, Gloppen og Askvoll) får òg mogelegheit til å kome med uttale om deling av Kinn. Statsforvaltaren skal deretter sende si utgreiing med tilråding til departementet.

Les meir på Statsforvaltaren i Vestland si heimeside.

Presentasjon frå BDO til administrasjon, politikarar og Statsforvaltaren finn du nedanfor. Presentasjonen oppsummerer innhaldet i rapporten.