Kinn Kommune

Båtruter ved stenging av Måløybrua

Båtruter ved stenging av Måløybrua

Ordninga skal gjelde der Måløybrua er stengd i korte eller lengre periodar, og i ei tid på døgnet vi veit at følgjene av ei slik stenging kan vere store for kommunen, næringsliv og andre.

Sambandet skal gå frå Måløy båtterminal til MH 24-aia på Kulen. Andre kaier på fastlandet kan vere aktuelle.

Kvar gong ordninga vert sett i verk skal både kommunen og Øyglimt informere gjennom sine kanalar og plattformar.