Kinn Kommune

Allhuset held stengt frå 25. mars

Allhuset held stengt frå 25. mars

Klikk for stort bileteUtleigedelen av Allhuset held stengt frå og med 25. mars.Allhuset i Eikefjord held stengt frå og med i dag onsdag 25. mars og inntil vidare. Stenginga gjeld utleigedelen av bygget og påverkar ikkje drifta til heimesjukepleien.