Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

Ein ny koronasmitta person i Kinn det siste døgnet (oppdatert 19. januar 2021).
19.01.2021 08.10

Søknadssenter

Næring og skatt > Alkohol og servering
Barnehage
Brann og feiing
Sosiale tenester > Bustadkontoret
Familiehjelpa
Helse og velferd
Kommunal vigsel
Kultur, idrett og fritid
Næring og skatt > Landbruk
Sosiale tenester > NAV
Helse og velferd > Omsorg
For tilsette > Personal
Planar og byggesak
Politikk
Samferdsle
Skule
Helse og velferd > Transport