Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

Ingen nye koronasmitta personar i Kinn det siste døgnet (oppdatert 4. desember 2020).

04.12.2020 08.05

Søknadssenter

Næring og skatt > Alkohol og servering
Barnehage
Brann og feiing
Sosiale tenester > Bustadkontoret
Helse og velferd
Kommunal vigsel
Kultur, idrett og fritid
Næring og skatt > Landbruk
Sosiale tenester > NAV
Helse og velferd > Omsorg
For tilsette > Personal
Planar og byggesak
Politikk
Samferdsle
Skule
Helse og velferd > Transport