Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

09.03.2021 09.32

Søknadssenter

Barnehage
Brann og feiing
Familiehjelpa
For tilsette
Helse og velferd
Kommunal vigsel
Kultur, idrett og fritid
Næring og skatt
Planar og byggesak
Politikk
Samferdsle
Skule
Sosiale tenester