Kinn Kommune

Koronavirus

06.03.2020 12.44

Søknadssenter

Barnehage
Sosiale tenester > Bustadkontoret
Helse og velferd > Helse
Kommunal vigsel
Helse og velferd > Koordinerande eining
Kultur, idrett og fritid
Næring og skatt > Landbruk
Sosiale tenester > NAV
Næring
Helse og velferd > Omsorg
Planar og byggesak
Skule
Helse og velferd > Transport