Kinn Kommune

Aktuelt

23.05.2022 08.00

Lag og organisasjonar

Kinn Kulturskule, Kinn kommune

Musikk - Visuell kunst - Dans - Musikkterapi
Kinn kulturskule er eigd og driven av Kinn kommune, og driv offentleg undervisning innan dei estetiske faga musikk, visuell kunst, dans og musikkterapi. Skulen har elevar i heile livsløpet frå barnehage til seniorkor.

Kinn kulturskule har avdeling i både Florø og Måløy, har ca 600 elevplassar og ca 24 tilsette. Kulturskulen er lagt under oppvekst, men samarbeider også med andre sektorar i kommunen. I tillegg har vi samarbeid med frivillige lag som kor og korps, der vi utøver instruksjon og direksjonstenester. Skulen tilbyr også musikartenester til institusjonar, skular, barnehagar, lag og organisasjonar og andre.
Adresse Kontakt Kategori
Kinn Kulturskule, Kinn kommune
Livius Smittgate 20
6900 Florø
Arne Sunnarvik
Org.nr. : 820956532
Telefon: 57756240
Aktivitetar
Kontaktpersonar
Tittel rektor i Kinn kulturskule
Telefon 57756240
Mobil 48013151
Adresse for besøk Livius Smittgate 20
Postadresse 6900 Florø
Tittel Avdelingsleder i Kinn kulturskole
Telefon 57756244
Mobil 91611807
Postadresse 6900 Florø
Anna
Målsetjing:
Være eit supplement til grunnskule og vidaregåande skule, innan dei estetiske faga.
Auke livskvaliteten til innbyggjarane i kommunen gjennom musikk-, danse-, kunstopplæring og musikkterapi og ikkje minst gjennom oppleving av dei fire fagfelta.
Være eit lokalt ressurssenter for kultur i tråd med Rammeplan for kulturskolen