Kinn Kommune

Aktuelt

23.05.2022 08.00

Lag og organisasjonar

Flora Røde Kors besøkstjeneste

I Flora Røde Kors arbeider vi med sikte på å forebygge og respondere for å redde liv, trygge lokalsamfunn for barn og unge, og gje tilbod om sosial kontakt og støtte til dei som treng det. Vil du vite meir om kva det inneber i praksis? Flora Røde Kors besøksteneste organiserer besøk til menneske som ønskjer og treng støtte og oppmuntring i kvardagen.Vil du bli besøksvenn?
Som besøksvenn blir du satt i kontakt med menneske som av ulike grunnar ønskjer nokon å snakke med, og du bidreg til å gjere kvardagen lettare for einsame i alle aldrar. Vi driv ikkje oppsøkande verksemd, men besøkjer dei som ønskjer det.Ønskjer du ein besøksvenn?
Ein besøksvenn er ein frivillig frå Røde Kors som kjem heim til deg. Det spiller inga rolle om du er ung eller gamal, om du bur heime eller på institusjon. Einsemda kan råke alle. Det er opp til deg, og behova dine, kva innhaldet i besøket skal vere, men det kan til dømes vere turar, kafébesøk eller rett og slett ein prat i heimen.
Adresse Kontakt Kategori
Flora Røde Kors besøkstjeneste
Nonskarvegen 1
6905 Florø
Bente Nilsen
Org.nr. : 980440273
Telefon: 90222692
Aktivitetar
Kontaktpersonar