Kinn Kommune

Møte mellom grendalag/velforeningar og Kinn kommune

Det har tidlegare vore gjennomført møte mellom grendalag og kommunen. Dette er noko ein no ønskjer å ta opp igjen for å sikre god og jamnleg dialog. Det blir gjennomført møte i Florø og i Måløy.

Dato
25. november 2021
Tid
17:00 - 19:30
Stad
Formannskapssalen på Måløy rådhus

Agenda

  • Litt om budsjettprosessen
  • Grensedragninger og påvirkningsmoglegheiter
  • Korleis arbeide vidare?
  • Korleis samarbeide?
  • Kva er dei viktigaste sakene?

Vi ber om innspel til overordna tema som vi eventuelt kan førebu på førehand.

Klikk her for påmelding og innspel til tema.
Eller på e-post til: postmottak@kinn.kommune.no

Vi ber om at innspel til tema blir sendt inn seinast ei veke før møtet.