Møteplass for helsefremmande dialog mellom pårørande og fagfolk

MØTEPLASS er ein arena for eit likeverdig møte og gjensidig læring mellom pårørande og fagfolk, der pårørande sin situasjon er i fokus.
Her møtast pårørande og fagfolk til ein likeverdig dialog om korleis det er å leve tett på familiemedlemmer med psykiske utfordringar, og korleis hjelpeapparatet fungerer innan det psykiske
helsefeltet.

Dato
1. juni 2023
Tid
17:30 - 20:30
Stad
Eid rådhus

Tid og stad

Torsdag 1. juni 2023 kl. 17.30-20.30 – Eid Rådhus – Kantine 2. etasje

Tema

Korleis samarbeide når pasienten manglar samtykkekompetanse?

Påmelding

  • Kristin Heimlid Øiestad: Tlf: 92 62 10 76 , e-post: kristin.oiestad@stryn.kommune.no
  • LPP v/ Astrid Gytri : Tlf: 90 13 89 82, e-post: lpp.sfj@lpp.no

Du er hjarteleg velkomen også utan påmelding.

MØTEPLASS blir drifta i eit samarbeid mellom LPP og

  • helseføretak
  • lærings- og meistringssenter
  • kommunar
  • brukarorganisasjonar, brukarstyrte senter eller andre lokale/regionale aktørar