Kinn Kommune

Informasjonsmøte om bygging av ny gang- og sykkelveg langs Hovlandsvegen

Vestland Fylkeskommune og Kinn kommune vil arrangere ope informasjonsmøte på Allhuset i Eikefjorden, torsdag 16. februar klokka 17. Det settast av 2 timer til møte. 

Agenda

  • Vestland fylkeskommune orienterer om den kommande bygginga av ny gang- og sykkelveg langs Hovlandsvegen. Herunder ta opp tema om grunnerverv. 
  • Kinn kommune vil orientere om den pågåande bygginga av nytt vassbehandlingsanlegg. 
Dato
16. februar 2023
Tid
17:00 - 19:00
Stad
Allhuset, Eikefjord