Kinn Kommune

Frivillig i gata 24. september

Det er sendt ut e-post til lag og organisasjonar, men om ditt lag ikkje har fått tilsendt så kan du lese informasjonen som er sendt ut nedanfor. Dette blir ein kjekk dag for å vise fram frivilligheita i dette området av kommunen i Frivillighetens år 2022. Kom og bli med!

Dato
24. september 2022
Tid
12:00 - 15:00
Stad
Måløy sentrum
  • Torgscena åpen for underhaldning(melde seg på med tidspunkt)
  • Førstemann til mølla for valg av område på festivalplassen
  • Cruiseskipet Spirit of Adventure med 1000 passasjerar kjem frå kl. 08.00 til 17.00 ved intercomterminalen
  • Parade i gate 1 frå Bekka, nord og ned til Mix og tilbake Sjøgata til torget.
  • ALLE lag som er påmeldte og deltar med underhaldning, stand, parade, er synlege i gata o.l er med i trekning av pengepremie.

Nedanfor finn du festivalkart for området vi kan bruke på FRIVILLIG I GATA, 24 september. Her er planane vi har så langt i prosessen. 

Festivalkart over Måløy sentrum

Mail: siv.anett.kupen@kinn.kommune.no

Telefon: 907 46 471